Décanat de la faculté Vetsuisse
Länggassstrasse 120
Postfach
3001 Bern
Tel. +41 (0)31 631 25 20
Fax +41 (0)31 631 26 44

Doyen Prof. Dr. David Spreng
Assistante du Doyen Nicole Widmann


Décanat de l‘emplacement Zürich

Universität Zürich
Dekanat Vetsuisse-Fakultät Zürich
Winterthurerstrasse 204
8057 Zürich
Tel. +41 (0)44 635 81 21
Fax +41 (0)44 635 89 02

Doyen Prof. Dr. Roger Stephan
Assistante du Doyen Marlen Tschudin


Décanat de l‘emplacement Berne

Universität Bern
Dekanat Vetsuisse-Fakultät Bern
Länggassstrasse 120
Postfach
3001 Bern
Tel. +41 (0)31 631 25 11
Fax +41 (0)31 631 26 44

Doyen Prof. Dr. David Spreng
Assistante du Doyen Barbara Bach